PERANAN UNIT ENTOMOLOGI JENGKA

  • Menjalankan kajian berkaitan serangga di persekitaran koko di PPPK Jengka.
  • Menjalankan kajian terkini berkaitan aspek pengawalan serangga perosak.
  • Menjadi rujukan penyelidik-penyelidik dari Malaysia dan antarabangsa, serta pelajar-pelajar dari institusi pengajian tinggi.
  • Menjalankan kajian berkaitan serangga, terutama serangga perosak koko dan serangga berguna di persekitaran koko.

Sebarang pertanyaan boleh hubungi:

Saripah Bakar (Pegawai Penyelidik)
Sulaiman Hashim (Penolong Pegawai Penyelidik)

Unit Entomologi
Lembaga Koko Malaysia
Jalan Jengka 23,
28000 Temerloh, Pahang
Telefon: 09-4852782