PENGENALAN

Pengurusan penyakit koko secara efisien perlu dilakukan untuk mengekalkan produktiviti koko pada tahap yang optimum.   Serangan penyakit yang tidak dikawal dengan sistematik boleh menyebabkan kerugian dari segi kuantitatif dan juga kualitatif.   Program pengawalan yang sesuai adalah perlu dengan mengambil kira faktor keberkesanan kos dan pendekatan pengawalan secara bersepadu.  Kesemua sampel penyakit koko yang dihantar ke makmal patologi akan diuji untuk mengetahui punca penyakit tersebut.  Kajian penyakit koko banyak dilakukan mengenai perkaitan diantara patogen dan antagonis. Unit Patologi banyak melakukan kajian mengenai kawalan secara biologi dalam pengurusan penyakit koko disamping menjadi sumber rujukan bagi pengecaman dan pengesahan sesuatu penyakit koko.