KEMUDAHAN DI UNIT PATOLOGI TAWAU

1. Makmal Patologi

 • 1 unit makmal am bagi tujuan melaksanakan kerja-kerja penyelidikan R&D yang dilengkapi dengan macro & micro Balance, 2 unit Hot Plate Stirer, 3 unit Microwave dan 2 unit Autoclave berkapasiti 50-80 liter bagi penyediaan plate media dan mass culture medium.
 • 2 buah bilik inokulasi dengan 2 unit Laminar Flow dan dilengkapi dengan safety gas burner serta insecting set setiap satu.   Ianya  bagi menjalankan kerja-kerja inokulasi dan subkultur bagi penyelenggaraan simpanan kultur tetap dan bagi menjalankan kerja-kerja isolasi penyakit dari sampel di ladang.
 • Terdapat 3 buah makmal am sebagai lokasi menjalankan kajian projek-projek R&D diperingkat makmal sebelum percubaan di ladang dilakukan.   Bilik-bilik makmal tersebut mempunyai meja kerja dengan keluasan 56-100ka persegi setiap satu dan dilengkapi dengan pelbagai mesin dan peralatan makmal seperti Bioreactor, Microtome, Freeze Dryer, Spectrophotometer, Incubator, Contifuge, Compound Microscope dan Disecting Microscope.
 • Terdapat 1 bilik Incubator bagi tujuan pengeraman dan penyimpanan plate kultur, dilengkapi dengan 1 unit Chiller dua pintu dan 2 unit Incubator Oven.
 • Sebuah bilik pcc untuk penyimpanan koleksi simpanan kultur tetap yang dilengkapi dengan 3 unit Chiller dan 5 unit Incubator Oven serta Microscope bagi tujuan mengenalpasti kulat dan microorganisma.

2. Makmal Biopesticide

 • Pusat ini juga mempunyai  Makmal Biopesticide yang dilengkapi dengan pelbagai peralatan dan mesin yang dapat menjalankan kerja-kerja R&D bermula dari inokulasi kulat sehinggalah penuaian hasil spore serta pembungkusan bagi kegunaan di ladang-ladang percubaan penyelidikan LKM.
 • Makmal ini mempunyai sebuah Makmal Am dan sebuah Bilik Inokulasi dengan 3 unit Biological Safety Cabinet dan dilengkapi dengan Safety Bunsen Burner dan Disecting Set setiap satu, Microwave, alat penimbang micro dan macro, Hot Plate Stirrer dan Autoclave berkapasiti 80 Liter.
 • Terdapat sebuah Bilik Autoclave dengan 3 unit Front Loading Autoclave berkapasiti 200 Liter bagi penyediaan mass culture medium.
 • Sebuah Bilik Fermentasi dengan kapasiti 1000-1500 tray untuk penyimpanan beg yang telah diinokulasi dengan kulat patogen  dan 2 buah Bilik Pengeringan yang dipenuhi dengan rak bagi mengeringkan kulat yang telah cukup matang.
 • Sebuah Bilik Penuaian yang dilengkapi dengan 4 unit mesin Micro-Harvester bagi menuai spore dari medium yang telah  dikeringkan.
 • Bilik Pembungkusan atau Packaging Room pula dilengkapi dengan mesin Mixer dan mesin Packaging untuk membungkus produk bagi kegunaan di ladang.
 • Bilik Penyimpanan pula bagi menyimpan stok spore kering dengan kelengkapan 2 unit Chiller dan 1 Refrigerator.